Tematik Liseler

Tematik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Nedir?

Tematik liseler, ülkemizde belirli sektörlerin yoğunlaştığı yerlerde sadece bu sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek üzere bir meslek alanında ve bu alana ait en fazla 3 dalda eğitim veren, ilgili alanda büyük ölçekli işletmeler ile en az 10 yıl süreli işbirliği protokolü çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyeti yürüten okullardır.

Tematik mesleki ve teknik anadolu liselerinin amaçları:

Tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet yürütmektedir.

•Mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalığın olumlu yönde değiştirilmesine katkı sağlamak,

•Eğitim verdiği alanda sektörün desteğiyle nitelikli, inovasyona açık, girişimci, üretken, rekabetçi iş gücü yetiştirmek,

•Mesleki ve teknik eğitimde sektörün karar alma süreçlerinde etkin katılımını sağlamak,

•Sektörle iş birliği içinde eğitim ortamlarının iyileştirilmesini, öğrencilerin staj ve beceri eğitimi imkânlarının artırılmasını sağlamak,

•Mezunlarının istihdamını kolaylaştırmak,

•Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin en son teknoloji ile buluşmalarını sağlayacak şekilde sektörde işbaşı eğitim yapmalarını sağlamak,

•Sektörde meydana gelen en son teknolojik gelişmeleri, bilgi ve becerileri aktarmak üzere sektör içinden uzmanların öğrencilere eğitim vermesini sağlamak,

•İş birliği yapılan sektörle birlikte ilgili öğretim programı ve materyallerinin geliştirilmesini sağlamak,

•Eğitim verdiği alanda AR-GE çalışmaları yapmak,

•Mesleki ve teknik eğitim ile sektör iş birliği konusunda model okullar oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir